Våre utvalgte referanser

Les mer om våre kunders erfaringer med tjenester levert av Sikkert Miljø AS.

Kontakt oss

Arbeidsmedisinsk avd. St. Olavs Hospital

Sikkert Miljø ved yrkeshygieniker Torbjørn Aae har i perioden 2009-2011 bistått oss med prøvetaking av støv, støy og gass i forbindelse med et yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk prosjekt vi har hatt i Møre og Romsdal. Arbeidet har vært utført til vår fulle tilfredshet med god oversikt, planlegging og systematisk loggføring av nødvendige data. Det er med fornøyelse vi anbefaler Sikkert Miljøs yrkeshygieniske kompetanse.

Morten Buhagen
Sertifisert yrkeshygieniker
Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Logo av St. Olavs Hospital

Nordmøre Energiverk AS

Sikkert Miljø har siden 2007 bistått Nordmøre Energiverk AS (NEAS) med risikovurdering og substitusjon av kjemikalier, utarbeidelse av verneblad (kortversjon av datablad/risikovurdering), samt opprettelse av elektronisk stoffkartotek. NEAS er godt fornøyd med det arbeidet som er utført og samarbeidet som har vært under prosessen. Vi anbefaler gjerne deres tjenester innenfor dette området.

Einar Georg Torske
HMS-ansvarlig
NEAS

Logo av Neas

Skretting AS

Skretting har døgnkontinuerlig drift som krever fleksibilitet av sine tjenesteleverandører. Sikkert Miljø viser stor forståelse for dette og foretar målinger og kursing både på dag, kveld og helger om nødvendig. På vegne av Skretting Averøy kan jeg trygt anbefale andre bedrifter å benytte seg av Sikkert Miljø sine tjenester.

Morten Ramsøy
Teknisk leder
Skretting AS

Logo av Skretting

Statoil

Sikkert Miljø har for Statoil Forsyningsbase Kristiansund utført kartlegging av støynivå fra fartøyer i havn. Dette var i alt 19 supply-, anchorhandling-, survey- og standbyfartøyer. Støymålingene ble utført i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 2922:2000. Rapport med resultater og anbefalinger ble utarbeidet. Sikkert Miljø utførte oppdraget på en nøyaktig og profesjonell måte. Anbefalte tiltak har blitt benyttet Statoil i sitt videre arbeid internt og med relevante eksterne aktører. Statoil anser Sikkert Miljø som en pålitelig samarbeidspartner på ytre miljø.

Bente Elisabeth Rolland

Ass.Leader Base Operations
LE SUP KRS
Statoil Petroleum AS

Logo av Statoil