Din samarbeidspartner for et sikkert miljø

Siden oppstarten i 2005 har vår visjon vært å sikre mennesker et sikkert miljø, enten de oppholder seg på jobb eller hjemme.

Sikkert Miljø har både yrkeshygienisk og miljøhygienisk kompetanse. Våre kunder er hovedsaklig bedrifter og kommuner i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Tjenester Kontakt oss
Ikon av mennesker

Diisocyanater

Helsefarer og vernetiltak

Kurs 

Diisocyanater - Helsefarer og vernetiltak

Risiko forbundet med bruk av diisocyanater. Gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr.

Målgruppe:

Alle som kjøper inn eller som bruker diisocyanater på arbeidsplassen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Ikon av en hjelm

Arbeidsmiljø

Sikkert Miljø tilbyr kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og har måleutstyr for kartlegging av bl.a. gasser, kjemikalier, støv, støy, belysning og inneklima.

Ikon av et tre

Ytre miljø

Sikkert Miljø kan gi bistand ved kartlegging av støy og forurensning, samt risikovurdering i forhold til ytre miljø.

Ikon av et hus

Innemiljø

Vi får stadige forespørsler om kartlegging av innemiljø. Dette gjelder f.eks. kontroll av ventilasjon, måling av karbondioksid, muggsopp, luftfuktighet, støv og radon i innelufta.

Ikon av en håndtrykk

Rådgivning

Sikkert Miljø bistår bedrifter som har problemstillinger innen HMS og ytre miljø.

Ikon av mennesker

Kurs

Sikkert Miljø holder kurs innen ulike emner innen HMS. Kursene kan også gjennomføres bedriftsinternt.

Utvalgt referanse

Skretting har døgnkontinuerlig drift som krever fleksibilitet av sine tjenesteleverandører. Sikkert Miljø viser stor forståelse for dette og foretar målinger og kursing både på dag, kveld og helger om nødvendig. På vegne av Skretting Averøy kan jeg trygt anbefale andre bedrifter å benytte seg av Sikkert Miljø sine tjenester.

- Teknisk leder Morten Ramsøy