Rådgivning

Sikkert Miljø bistår bedrifter som har problemstillinger innen HMS og ytre miljø.

Vi bistår bedrifter ved bl.a:

  • pålegg fra Arbeidstilsynet
  • hvordan starte arbeidet med risikovurdering
  • vurdering av fysisk, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
  • yrkeshygieniske vurderinger ved nybygg og ombygging
  • yrkeshygieniske vurderinger av arbeidsmiljø
  • rådgivning innen støy og innkjøp av maskiner
  • innkjøp av riktig verneutstyr
  • optimalisering av innkjøp av kjemikalier
  • stoffkartotek
  • substitusjon av kjemikalier