Tjenester

Arbeidsmiljø

Sikkert Miljø tilbyr kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø og har måleutstyr for kartlegging av bl.a. gasser, kjemikalier, støv, støy, belysning og inneklima. Les mer om: Arbeidsmiljø

Ytre miljø

Sikkert Miljø kan gi bistand ved kartlegging av støy og forurensning, samt risikovurdering i forhold til ytre miljø. Les mer om: Ytre miljø

Innemiljø

Vi får stadige forespørsler om kartlegging av innemiljø. Dette gjelder f.eks kontroll av ventilasjon, måling av karbondioksid, muggsopp, luftfuktighet, støv og radon i innelufta. Les mer om: Innemiljø

Rådgivning

Sikkert Miljø bistår bedrifter som har problemstillinger innen HMS og ytre miljø. Les mer om: Rådgivning

Kurs

Sikkert Miljø holder kurs innen ulike emner innen HMS. Kursene kan også gjennomføres bedriftsinternt. Les mer om: Kurs