Kurs

Sikkert Miljø holder kurs innen ulike emner innen HMS. Kursene kan også gjennomføres bedriftsinternt.

RISIKOVURDERING I PRAKSIS

Formål med kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan de kan foreta en risikovurdering i praksis. Metoder som vil bli gjennomgått er grovanalyse og sikker jobb analyse. Regelverket stiller krav om at alle virksomheter skal vurdere risiko og gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere den. Ledelsen har ansvaret, men medvirkning fra verneombud og berørte medarbeidere er nødvendig.

RISIKOVURDERING AV KJEMIKALIER

Formål med kurset er å gi deltakerne kunnskap om hvordan de kan foreta risikovurdering av kjemikaliene i sin bedrift. Metode fra Arbeidstilsynet vil bli gjennomgått. Kurset vil også gi svar på hvilke tiltak som skal prioriteres først, samt teori vedrørende helsefarer ved håndtering/bruk av kjemikalier og riktig bruk av verneutstyr.