Statoil

Sikkert Miljø har for Statoil Forsyningsbase Kristiansund utført kartlegging av støynivå fra fartøyer i havn. Dette var i alt 19 supply-, anchorhandling-, survey- og standbyfartøyer. Støymålingene ble utført i henhold til Norsk Standard NS-EN ISO 2922:2000. Rapport med resultater og anbefalinger ble utarbeidet. Sikkert Miljø utførte oppdraget på en nøyaktig og profesjonell måte. Anbefalte tiltak har blitt benyttet Statoil i sitt videre arbeid internt og med relevante eksterne aktører. Statoil anser Sikkert Miljø som en pålitelig samarbeidspartner på ytre miljø.

Bente Elisabeth Rolland
Ass.Leader Base Operations
LE SUP KRS
Statoil Petroleum AS