Nordmøre Energiverk AS

Sikkert Miljø har siden 2007 bistått Nordmøre Energiverk AS (NEAS) med risikovurdering og substitusjon av kjemikalier, utarbeidelse av verneblad (kortversjon av datablad/risikovurdering), samt opprettelse av elektronisk stoffkartotek. NEAS er godt fornøyd med det arbeidet som er utført og samarbeidet som har vært under prosessen. Vi anbefaler gjerne deres tjenester innenfor dette området.


NEAS
Einar Georg Torske
HMS-ansvarlig