Arbeidsmedisinsk avd. St. Olavs Hospital

Sikkert Miljø ved yrkeshygieniker Torbjørn Aae har i perioden 2009-2011 bistått oss med prøvetaking av støv, støy og gass i forbindelse med et yrkeshygienisk og arbeidsmedisinsk prosjekt vi har hatt i Møre og Romsdal. Arbeidet har vært utført til vår fulle tilfredshet med god oversikt, planlegging og systematisk loggføring av nødvendige data. Det er med fornøyelse vi anbefaler Sikkert Miljøs yrkeshygieniske kompetanse.

Morten Buhagen
Sertifisert yrkeshygieniker
Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital