Ytre miljø

Sikkert Miljø kan gi bistand ved kartlegging av støy og forurensning, samt risikovurdering i forhold til ytre miljø.

25% av befolkningen er mer eller mindre plaget av støy. Støyproblemet øker med økende botetthet. De viktigste støykildene skyldes biltrafikk, båter i havn, industri- og næringsaktivitet, naboaktiviteter og tekniske installasjoner. Sikkert Miljø har avansert støymåleutstyr med loggefunksjon for kartlegging av støynivå.

Sikkert Miljø hjelper bedrifter med risikovurdering av ytre miljø og dokumentasjon av miljødata i forhold til oppdragsgivere og myndigheter.
                                                                                                                                                                                                              Forurensning av ytre miljø er uønsket. Sikkert Miljø bistår bl.a. bedrifter i å utføre substitusjon, dvs. å bytte ut miljøfarlige kjemikalier med mindre miljøfarlig. Substitusjonsplikten gjelder for alle norske bedrifter.
                                                                                                                                                                                                                     Vi hjelper også bedrifter innen miljøspørsmål og dokumentasjon i forhold til myndigheter eller naboer.