Innemiljø

Vi får stadige forespørsler om kartlegging av innemiljø. Dette gjelder f.eks kontroll av ventilasjon, måling av karbondioksid, muggsopp, luftfuktighet, støv og radon i innelufta.

En gjennomsnittlig nordmann oppholder seg mesteparten av sitt liv innendørs. Han puster inn 12-15 kilo luft pr døgn. Luftkvalitet er derfor viktig både for velvære og helse.

Sikkert Miljø utfører inneklimaundersøkelser både i arbeidslokaler og boliger. Dette kan f.eks. være generell inneklimakartlegging, kontroll av ventilasjon, måling av støv, CO2, luftfuktighet, muggsopp og radon i inneluft, vurdering av fuktskader, hjelp til bedrifter som ønsker å optimalisere innemiljøet og generell rådgivning.