Molde Bedriftshelsetjeneste

Molde Bedriftshelsetjeneste har et meget godt samarbeid med Sikkert Miljø. Vi opplever det betryggende å formidle oppdrag hit ved behov. Yrkeshygieniker Torbjørn Aae har utført bl. a måling av løsemidler, støymålinger, asbestkurs og vernerunder for oss. I tillegg vil vi fremheve at god service og godt humør går som en rød tråd gjennom alle oppdrag han utfører for oss. Nettopp derfor anbefaler vi Sikkert Miljø som en god samarbeidspartner innen fysisk og kjemisk arbeidsmiljø.

 

Linda Sæter

daglig leder

Molde Bedriftshelsetjeneste